"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Jeleniej Górze


Idź do treści

Odrobina histori

W dniu 1 października 1945 roku powstała w Jeleniej Górze Spółdzielnia Spożywców „Wspólnota Robotnicza”. Swoim działaniem obejmowała miasto Jelenia Góra oraz położone w okolicy miejscowości.
Pierwsza Spółdzielnia w Jeleniej Górze dysponowała 38 sklepami, w tym 10 w Jeleniej Górze, oraz piekarnią, wytwórnią wód gazowanych i rozlewnią piwa a także wytwórnia lodów i palarnią kawy.
W dniu 1 września 1966 roku powstała Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców we Wrocławiu , a Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Jeleniej Górze jest jednym z jej Oddziałów.
W 1975 roku z powodu zmian administracyjnych miasto Jelenia Góra zostaje siedzibą województwa jeleniogórskiego. Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców we Wrocławiu dzieli się na trzy spółdzielnie wojewódzkie, a w miejsce Oddziału Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Jeleniej Górze, zostaje powołana Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM” w Jeleniej Górze.
Rok 1975 staje się początkiem nowego etapu dla działania Spółdzielni. W 1976 roku w wyniku zmian organizacyjnych w handlu wewnętrznym następują również zmiany w działalności konsumenckiej. Spółdzielnia zajmuje się handlem artykułami spożywczymi, artykułami codziennego użytku, gastronomia i produkcją spożywczą.
W 1976 roku z Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Jeleniej Górze wydziela się Oddział w Jeleniej Górze jako samodzielna jednostka gospodarcza, obejmująca terenem działania miasta Jelenią Górę, Piechowice oraz Szklarską Porębę. Następuje znaczny wzrost zatrudnienia ( do około 2000 pracowników), potencjału gospodarczego oraz liczby członków (15 tys.) Spółdzielnia zostaje poddana całemu systemowi działalności nakazowo-rozdzielczej.
W 1982 w wyniku przeobrażeń polityczno- gospodarczych zostaje ustanowione nowe prawo spółdzielcze . W tymże roku zostaje powołana przez grupę założycielską Powszechna Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM” w Jeleniej Górze. Nowo powstała Spółdzielnia w wyniku uchwał Walnego Zgromadzenia Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Jeleniej Górze przejmuje nieodpłatnie majątek byłego Oddziału. Majątek ten został znacznie uszczuplony, ponieważ jego część objęło powołane Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego Oddział w Jeleniej Górze.
Lata 90 są trudnym wyzwaniem dla Spółdzielni i dla jej działaczy. Decyzją władz miejskich dano szansę pracownikom na stworzenie własnych firm na bazie majątku komunalnego, także będącego w najmie Spółdzielni. Rada Nadzorcza Spółdzielni również swoją uchwałą stwarza dogodne warunki dla chętnych do podjęcia działalności na własny rachunek. Spółdzielnia zatrzymuje część sklepów, zakład gastronomiczny, 2 piekarnie i wytwórnię wód gazowanych.
Zmiana orientacji gospodarczej – odejście od realnego socjalizmu ku gospodarce rynkowej opartej w znacznej części na prywatnej własności środków produkcji – powoduje ożywienie działalności gospodarczej. Aktualnie Spółdzielnia zatrudnia 110 pracowników, a liczba członków wynosi 167 osób.
Spółdzielnia prowadzi działalność detaliczną, piekarniczą i hurtową dla potrzeb własnych sklepów. Aby sprostać nowym wyzwaniom i działać lepiej i sprawniej niż konkurencja Spółdzielnia przeznacza znaczne nakłady na modernizacje oraz unowocześnianie swojej bazy detalicznej i produkcyjnej. Wszystkie Nasze sklepy zostały zmodernizowane i wyposażone w nowoczesne urządzenia. Dokonano również wymiany bazy produkcyjnej piekarni a także poddano ją procesowi przebudowy.
Efektem tych działań inspirowanych i nadzorowanych przez Zarząd , Radę nadzorczą oraz członków Spółdzielni są dobre wyniki. Dzięki zaangażowaniu i rzetelnej pracy pracowników Spółdzielni oraz jej działaczy, Spółdzielnia dzielnie stawia czoło pojawiającej się szybko konkurencji hipermarketów i supermarketów – firm opartych na kapitale zagranicznym.
Największym kapitałem Spółdzielni są jej pracownicy, członkowie i wielu bezimiennych działaczy którzy na przestrzeni lat od powstania spółdzielni do dnia dzisiejszego nie szczędzili wysiłku dla jej rozwoju.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego